Biz Kimiz ?

Sizlerle her daim yola devam edeceğimizi, gücümüze güç katacağımızı; yılmadan, etkilenmeden ve pes etmeden daima sizlere daha iyisini, sizler için yapmayı hedefledik. Çünkü siz bizlerin en kıymetlisisiniz...

Kurulduğumuz tarihten itibaren müşterilerimizin duyduğu güvenden güç alarak yolumuza devam etmekteyiz.

2015 yılında yenilikçi ilkeleriyle kurulan Mavikent Otomotiv , otomotiv sektörüne yeni soluk getirecek birçok projesiyle kendi sektöründe bulunan kuruluşlara örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.

Dijital yedek parça satışı, araç alım - satım ve satış sonrası hizmetleri, finans ve kredi hizmetleri, sigorta, danışmanlık ve hasarlı araç hizmetleri, filo hizmetleri ve araç kiralama konularında, ilgili sektörlerde bir adım olmayı amaçlayarak dijital çözümler üretmeye devam etmektedir.

2015

'de kuruldu

İnovatif bakış açısıyla dijital dünyada otomotiv sektörünün kalbi olma yolunda...

Cesuruz, Tutkuluyuz, Sorumluyuz

İyisini değil en iyisini keşfetmek ve yapılmayanı yapmak için durmaksızın korkusuzca geleceğe yürüyoruz.

Sizlerin en değerli araçlarını en doğru ve güvenilir bir şekilde yenilemenin, en değerlimiz olan sizlerle en iyi derecede işler üreterek güçlü bir aile olmanın mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Vizyonumuz

Mavikent Otomotiv; Türk otomotiv ve yabancı ulusların sanayisinin yedek parça üretimlerini toptan, perakende ve e-ticaret üzerinden satış yapan, uluslararası güçlü bir marka olma yolunda yenilikçi ürün ve hizmetleriyle, cesur ve öncü girişimleriyle dokunduğu araçları iyileştirmek ve yenilemek için tutkuyla çalışan şirketler topluluğudur.

Cesuruz, Tutkuluyuz, Sorumluyuz

İyisini değil en iyisini keşfetmek ve yapılmayanı yapmak için durmaksızın korkusuzca geleceğe yürüyoruz.

Sizlerin en değerli araçlarını en doğru ve güvenilir bir şekilde yenilemenin, en değerlimiz olan sizlerle en iyi derecede işler üreterek güçlü bir aile olmanın mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Değer verdiğiniz, en değerlimiz olarak kabul ettiğimiz araçlarınızı yenilemek, hayatınızı kolaylaştırmak, yaşam standartlarınızı en üst seviyeye çıkarmak, sizleri memnun etmek, önemsemek, sizlere değer vermek. İşte, bizim işimiz bu! Sizlerin mutluluğu.

Şirketler Topluluğu

Uluslararası güçlü bir marka olma yolunda; yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, cesur ve öncü girişimlerimizle dokunduğumuz araçları iyileştirmek ve yenilemek için tutkuyla çalışıyoruz.

Blue Filo Car Rental
Blue Motors Car Gallery
Blue Parts City
Hasarlı Oto
Mavi Parça
MotoExpress

İnovatif düşünceye neden bu kadar önem vermekteyiz ?

Modern dünyaya uyum sağlamayı kendimize en öncelikli hedef olarak seçtik...

01
Müşteri Odaklılık

Müşterilerimize akıllıca hizmet etmenin gerekliliğinin farkındayız. Müşteri etkileşiminin pazarlama, satış, teslimat, servis ve diğer tüm yönlerini kapsayacak şekilde gelişmesini amaçlamaktayız.

02
Değişime Ayak Uyduruyoruz

Yeni dönemde satılan ürün ve servislerden, müşteriye ulaşım şekillerine ve müşterinin karar süreçlerine kadar pek çok konuda büyük değişimler yaşandı. Geliştirdiğimiz dijital araçlar sayesinde yaptığımız işler ile ilgili verileri, müşterilerimizin hızlı servis ihtiyaçlarını, doğru ürüne ulaşmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında.

03
Üretkenlik

Bir toplumun refah seviyesi ve yaşam standardı, rekabet gücünün artmasına bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde yükselmektedir. Rekabet gücü için ise üretkenliğin artırılması gerekmektedir. Üretkenliği artıran en önemli aracın da inovasyon olduğunun bilincindeyiz.

04
Vizyon

Mavikent Otomotiv'in gelecekte olmayı istediği durumun ifadesi olan Vizyon; insanların akıllarında, günlük yaşamlarında önemli bir yer edinme isteğidir. Bu ilkelere ulaşmanın anahtarının ise inovasyon olduğunun bilincindeyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Mavikent Otomotiv nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve Hukuki Sebebi

Mavikent Otomotiv tarafından veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, restoranlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Mavikent Otomotiv veya Mavikent Otomotiv adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik / anket formu,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla Mavikent Otomotiv arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz. 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Mavikent Otomotiv olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Mavikent Otomotiv müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Mavikent Otomotiv ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanabilir ve şu bilgileri içerir: Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi.

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

Mavikent Otomotiv, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Mavikent Otomotiv adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Mavikent Otomotiv ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir;

    a)Mavikent Otomotiv’ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

    b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

    c) Mavikent Otomotiv’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ünvan : Mavikent Otomotiv Sanayi ve Taşımacılık Ltd. Şti.

Mersis No : 47793

E-mail adresi : info@mavikentotomotiv.com.tr

Posta adresi : Mavikent, 135020 Nolu So No:32, 27270 Şahinbey/Gaziantep